Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ordblindeprocedure

NYRUPSKOLENS PROCEDURE FOR ORDBLINDE ELEVER, ELEVER MED RISIKO FOR ORDBLINDHED OG ELEVER MED LÆSE- OG SKRIVEVANSKELIGHEDER.

Der tages en risikotest for læsevanskeligheder i 0. klasse. Del 1 og 2 af risikotesten gennemføres på alle klassens elever, testen tages af klassens lærere.

Sidst i 0. klasse tages del 3 af risikotesten på de elever, der viste tegn på læsevanskeligheder i del 1 og 2, denne test tages af skolens læsevejleder.

Midt i 1. klasse og sidst i 1. klasse screenes de elever, der i tidligere test har vist tegn på læsevanskeligheder, testen tages af skolens læsevejleder.

Ved tegn på læsevanskeligheder laves der en indsats via skolens læseløft.

I foråret 2. klasse (april-juni) tages DVO’ klassetest (nonordsstavning), læsevejleder gennemfører testen.

De elever der ligger i risikogruppen, bliver testet med DVO’ individuelle test.

Hvis den individuelle test viser, at eleven fortsat er i risikogruppen, tilbydes eleven et VAKS kursus.

VAKS-kurset påbegyndes i begyndelsen af 3. klasse og løber over 75 lektioner med undervisning i 5 forskellige læsestrategier.

Efter VAKS kurset re-testes eleverne med DVO’ individuelle test. Ligger eleven stadig i risikogruppen, undersøger vi for ordblindhed. Dette vil typisk ske i foråret i 3. klasse. Eleven testes med den nationale ordblindetest.

Hvis testen viser, at eleven er ordblind, tages der deltests for at se, hvor der er vanskeligheder.

Herefter tilbydes eleven undervisning i LST samt tilhørende programmer af skolens IT– lærer. Eleven tilknyttes NOTA.

Eleven bruger LST i klasseundervisningen.

Efterfølgende vil der blive tilbudt kurser i hjælpeværktøjerne, kurserne foregår på skolen.

Herefter er det vores erfaring, at eleverne oftest er så velfungerende, at de kun har brug for lidt hjælp omkring værktøjerne. For eksempel inddragelse af nye programmer eller andre opdateringer.

Skønnes det nødvendigt, kan yderligere undervisning i specialcentret tilbydes.

Når en elev konstateres ordblind, udformes en ROAL-handleplan. Handleplanen har til formål at skærpe samarbejdet og få øje for elevens udviklingsmuligheder. Handleplanen drøftes og revideres ved den årlige skole-/hjemsamtale, klasselærer koordinerer.

I overbygningen er der mulighed for at søge et Turbo dansk kursus. Kurset tilbydes i efteråret i 9. klasse.

For at skærpe forældrenes forståelse for hjælpemidlerne, afholdes en årlig workshop for ordblinde elever og deres forældre, her gennemgås de it-understøttende hjælpemidler. Ordblindekonsulenten forestår workshoppen.

NYRUPSKOLENS PROCEDURE FOR ELEVER DER IKKE ER ORDBLINDE, MEN HAR LÆSE- OG STAVEVANSKELIGHEDER

Den nationale ordblindetest viser at eleven ikke er ordblind, men har vanskeligheder.

Eleven får undervisning i LST og kan benytte det i den daglige undervisning.

Eleven kan modtage yderligere undervisning I skolens specialcenter.

Eleverne følges gennem den kommunale testplan, hvor de testes gennem skoleforløbet.

PÅ NYRUPSKOLEN HAR VI FØLGENDE FORVENTNINGER TIL FORÆLDRE MED BØRN MED LÆSE- OG STAVEVANSKELIGHEDER

  • Forældrene fortæller om ordblindhed i familien, det gør samarbejdet lettere.

  • Forældrene er åbne om, hvordan de kan/ikke kan hjælpe deres barn.

  • Er åbne om, hvordan de hjemme kan støtte op omkring lektierne, giv hurtig besked, hvis lektierne er uoverkommelige

  • Har en viden om og kan støtte op om brugen af it-understøttende hjælpemidler (LST)

  • Løbende dialog med skolen både om de gode og de mindre gode tiltag i skole og i hjem.

  • Hvilke ønsker har eleven i forhold til læring (udskolingen), hvordan sikrer vi sammen en god overgang til en ungdomsuddannelse