MENU
Aula_close Layer 1

Ordblindeprocedure

NYRUPSKOLENS PROCEDURE FOR ELEVER MED RISIKO FOR ORDBLINDHED

I foråret 2. klasse (april-juni) tager vi DVOs klassetest (nonordsstavning)

De elever der ligger i risikogruppen, bliver testet med DVOs individuelle test.

Viser de individuelle test, at eleven fortsat er i risikogruppen tilbydes eleven et VAKS kursus.

VAKS kurset opstartes i begyndelsen af 3. klasse og løber over 75 lektioner med undervisning i 5 forskellige læsestrategier.

Efter VAKS kurset re-testes eleverne med DVOs individuelle test. Ligger eleven stadig i risikogruppen undersøger vi for ordblindhed. Dette vil typisk ske i foråret 3. klasse.

Eleven testes med den nationale ordblindetest.

Hvis testen viser et eleven er ordblind, tages der nogle deltest for se hvor der er vanskeligheder (se den kommunale plan for udredning af ordblindhed)

Herefter tilbydes eleven undervisning i IT-rygsæk samt tilhørende programmer af skolen IT– lærer. Eleven tilknyttes desuden de digitale biblioteker Materialebasen og Nota.

Eleven kan tilbydes yderligere timer i specialcenteret, hvis det skønnes nødvendigt.

Eleven kan nu bruge sin IT– rygsæk i klasseundervisningen

Efterfølgende er der mulighed for at søge det kommunale KIK-kursus.

Herefter er det vores erfaring at eleverne oftest er så godt kørende, at de kun har brug for lidt hjælp omkring IT-rygsækken. For eksempel inddragelse af nye programmer eller andre opdateringer.

Skønnes det nødvendigt kan yderligere undervisning i specialcentret tilbydes.

I overbygningen er der mulighed for at søge et Turbo dansk kursus. Det tilbydes i efteråret 9. klasse.

NYRUPSKOLENS PROCEDURE FOR ELEVER DER IKKE ER ORDBLINDE, MEN HAR LÆSE- OG STAVEVANSKELIGHEDER

Den nationale ordblindetest viser at eleven ikke er ordblind, men har vanskeligheder.

Eleven får undervisning I IT-programmer, der understøtter undervisning I klassen.

Eleven kan modtage yderligere undervisning I skolens specialcenter.

Eleverne følges gennem den kommunale testplan, hvor vi tester op gennem skoleforløbet.