Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Pejlemærker dansk

Pejlemærker for elevernes resultater i dansk på Nyrupskolen

Pejlemærkerne er afstukket ud fra den testplan, der er udarbejdet på Nyrupskolen. Andre test, prøver eller vurderinger som den enkelte lærer tager i løbet af skoleåret, er til den enkelte lærers eget brug.
I de tilfælde, hvor en klasse ligger meget lavt i forhold til pejlemærkerne, kan der tages yderligere test til brug for opfølgning af en iværksat handleplan.


Nationale test

Samlet vurdering

  1.  Mindst 80 % af eleverne ligger i de grønne områder (god, rigtig god og fremragende), målt på de kriteriebasserede resultater. Samtidig skal resultaterne ligge over landsgennemsnittet.
  2. Højst 10 % af eleverne ligger i laveste kategori (ikke tilstrækkelig)
  3. Antallet af elever, der er gået tilbage i målt på den enkelte elevs progression skal følges. Elever der har haft en negativ progression på to niveauer, skal drøftes med læsevejleder.

 

HOGREFES test

Samlet vurdering

  1. Antallet af elever der ligger i de tre øverste kategorier (stabilisering, beherskelse og automatisering) ska udgøre mindst 80 %
  2. Antallet af elever der ligger i laveste kategori (før-fasen) ligger på max. 10 %


Såfremt der er en klasse der ligger under de ovenstående pejlemærker. Indkaldes der til et møde mellem dansklærer, læsevejleder og ansvarlig leder.
På mødet vurderes det, om der skal udarbejdes en handleplan, med det mål at man mindst opnår de angivne pejlemærker hurtigst muligt. Handleplanen tager udgangspunkt i en vurdering af egnede materialer, elevernes læring, forældrenes opbakning samt understøttelse at lærerens indsats.


Godkendt af Skolebestyrelsen den 24. maj 2018