MENU
Aula_close Layer 1

Mobbepolitik

Nyrupskolens mobbepolitik
- et godt sted at være er et godt sted at lære -

Denne formulering udtrykker de mål, vi har for eleverne på Nyrupskolen. Værdiordet er således TRIVSEL, som er afgørende for den enkelte, for fællesskabet og for læringen.

Nyrupskolens sociale mål

 • alle børn trives på skolen og har et godt kammeratskab med de andre

 • alle børn respekterer hinandens holdninger og meninger

 • alle børn indgår i fællesskaber med andre på skolen på tværs af køn, alder og interesser

  Trivsel på skoleskemaet

  På Nyrupskolen er det at kunne begå sig sammen med andre en del af undervisningsopgaven. Derfor er der sat trivsel på skoleskemaet:

 • alle klasser udarbejder i fællesskab klasseregler, som er synlige i klasselokalet, og som omhandler emnerne:

  Mod, tryghed, respekt, ansvar.

 • klassereglerne svarer på spørgsmålene:

  Hvordan styrker vi fællesskabet i vores klasse?

  Hvordan hjælper vi hinanden i vores klasse?

 • venskabsklasser

 • trivselsdage

 • legepatrulje

 • undervisningsmaterialer til indskolingen (Mary Fonden og Red Barnet): Fri for mobberi kufferten (Mary Fonden og Red Barnet)

 • undervisningsmaterialer til mellemtrinnet (Red Barnets skolesite): 4 kortfilm om mobning (cases).
  Mobningens ABC. Bogen er skrevet af René Toft Simonsen

 • undervisningsmaterialer til udskolingen (Red Barnets skolesite): Sikker Chat, om børns onlineliv og digital mobning

  Skolen og hjemmet

  Børnenes trivsel er et fælles anliggende mellem skolen og hjemmet. Derfor er det både personalets og forældrenes forpligtelse at tale med børnene om trivsel. Forældrene har forpligtigelse til at opdrage deres børn, så det enkelte barn har forudsætning for at kunne begå sig i større og mindre grupper sammen med andre.

  Selv om der er sat trivsel på skoleskemaet, og forældre og personale taler med børnene om god adfærd, kan der opstå problemer.

Når børn/unge er mange sammen, sker det nogle gange, at nogen får sagt, skrevet eller gjort noget, som gør andre kede af det. Dette har vi som voksne fokus på i det daglige arbejde på skolen, og det betyder, at vi med det samme griber vi ind over for elever, der eksempelvis

 •   siger eller skriver ubehagelige ting om andre eller gør nar og bruger øgenavne (i klassen, på gangene, i gården, via mobilen eller nettet)

 •   med vilje prøver at holde andre udenfor fællesskabet
  slår eller sparker eller på anden måde korporligt forulemper andre

 •   fortæller løgne eller spreder falske rygter
  Heldigvis finder vi i langt de fleste tilfælde en hurtig løsning for børnene, så de igen oplever, at de

  trives godt på skolen. Skolens AKT-personale er en vigtig faktor i disse situationer.

  Mobning

  Desværre kan det ske, at drillerier fortsætter, selv om der bliver taget hånd om det fra start. Der opstår mobning. - Børnerådet definerer mobning således: ”Mobning er en systematisk og gentagende forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person på et sted, hvor denne person er ”tvunget” til at opholde sig”.

  Mobning er ødelæggende for børns livsglæde og selvværd. Derfor tager skolen afstand fra mobning i enhver form.

  I tilfælde af mobning har skolen en klar procedure, som straks træder i kraft:

 • Den lærer eller pædagog, der opdager mobningen, taler med de implicerede og inddrager/orienterer forældrene for at finde fælles løsninger.

 • Klassens øvrige lærere orienteres og inddrages.

 • Der udfyldes handleplan.

 • Skolens ledelse orienteres og inddrages evt. i problemløsningen, hvis ikke andre tiltag virker.

  I hvert tilfælde er det ledelsen, som efter samråd med de berørte medarbejdere tager beslutning om, hvad der videre skal ske, og om man skal anvende ”Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen”.

  Vedtaget i Skolebestyrelsen 30. november 2017