MENU
Aula_close Layer 1

Kostpolitik

 

Kostpolitik for Nyrupskolen

 

Det vil vi

(vores mål med kostpolitikken)

Konkrete aktiviteter

A = aktivitet vi allerede gør

B = forslag til ny aktivitet

Tidsplan

(for nye aktiviteter)

Den daglige kost der tilbydes i i skole og SFO er primært sundt og varieret med respekt for kulturelle traditioner

 

A

 

 

 

 

 

Bevidstgøre børnene om sund og ernæringsrigtig mad så de får viden og bliver bevidste om kostens betydning.

Gennem undervisningsforløb og via samtaler på alle klassetrin.

I hjemkundskab arbejdes der ud fra de 8 kostråd.

A

 

Vise børnene hvor maden kommer fra

Gennem undervisningsforløb i eks. natur og teknik, biologi og hjemkundskab

A/B

Skoleåret 2010 - 2013

Give børnene glæde ved tilberedning af sund mad

I SFO: Når det kan lade sig gøre hjælper børnene til med tilberedningen af mad

I skolen: I hjemkundskabs-undervisningen, og i temaundervisning

A

 

Tilbud om at købe et sundt frokosttilbud og frisk frugt til 10 frikvarteret.

Skolen forsøger at have en leverandør til et sundt alternativ til madpakken og frugt til 10 frikvareret til skolens elever og ansatte.

A

 

Sikre mulighed for koldt drikkevand

Drikkekvandsautomat tilgængelig for alle skolens elever

A

 

 

Samarbejde med forældrene

På forældremøderne forestår klasserådet en samtale i forældregruppen, hvor der debatteres madpakker, kl 10 mad, spisepause, frugtordning samt f.eks uddeling til fødselsdage og klassearrangementer

A

 

 

Sunde måltider i SFO

 

Overordnet tilbydes børnene et ernæringsrigtigt og indbydende  morgen- og eftermiddagsmåltid med udgangspunkt i hjemmebag med grove meltyper og årstidens frugt og grønt. Der tages udgangspunkt i de 8 kostråd.

 

A

 

Kostpolitikken er kendt af alle.

Gennemgås på forældremøder i skolen og lægges på hjemmesiden.

B. Ansvarlig: Skolebestyrelsen

Fra august 2012.

Klasselæreren og forældrerådet har i samarbejde ansvaret for at Kostpolitikken fremlægges på forældremødet.

 

Give ro og tid til at spise madpakker og andre måltider

 

Afdelingsteam udarbejder målsætning for god spisekultur i spisepauser

B

Fra august 2010

Mulighed for at bestille skolemælk

Forældrene kan bestille skolemælk hos www.skolemaelk.dk . Mælken leveres i klassen.

A

 

Tage hensyn til børn der følger en diæt og til børn fra andre kulturer.

Der serveres alternativ mad, til børn der er allergiske overfor bestemte fødevarer eller andet.

A

 

 

 

 

Give mulighed for at elever der har madpakke med kan sætte den i køleskabet

Der står køleskabe på gangene til hver afdeling

A

 

 

Godkendt af skolebestyrelsen den 13. marts 2012